shutterstock trainer-coach vervuild vastgoed

Trainer/coach cursus “ Zekerheid bij vervuild vastgoed”

Vanuit ruim 22 jaar ervaring met herontwikkeling van vervuild vastgoed geef ik regelmatig trainingen over de kansen/bedreigingen bij de aan/verkoop en herontwikkeling van vervuild vastgoed.

Het is een feit dat veel voormalige bedrijfslocaties gunstig ten opzichte van stadcentra en voorzieningen zijn gelegen. Veel van deze locaties lenen zich dan ook goed voor een opwaardering naar (grondgebonden) woningbouw.

Omdat gemeentes veelal voorstander zijn van het verplaatsen van de bedrijven op deze locaties, zijn er vaak ruimere mogelijkheden om oude bedrijfspercelen naar woningbouw te herbestemmen.

In een korte training van circa 2 uur kan ik vastgoedprofessionals de belangrijkste risico’s en de omgang met bodemverontreiniging bij vastgoedontwikkeling bij brengen. Ook geef ik diverse tips en trics om op voorhand te achterhalen of een perceel verontreinigd is en op welke wijze men hiermee kan omgaan.

De training geef ik regelmatig als lunchsessie, veelal aansluitend aan een reguliere vergadering van het management of projectleiders/ontwikkelaars.