De spin in het web

Jurgen Pijpker is milieuprofessional en expert op het gebied van bodemonderzoek- en sanering.

Zijn werkgebied is milieu, vastgoed en infrastructuur. Want ja, bodemvraagstukken staan zelden op zichzelf. Hij is inmiddels 25 jaar actief in dit vakgebied. Hij houdt van een heldere aanpak en goede communicatie. “Ik ben adviseur en regisseur en opereer als een spin in het web. Ik combineer mijn eigen kennis en ervaring met een goed opgebouwd netwerk.” Pijpker was oprichter en voorzitter van de branchevereniging voor bodemadviesbureaus. “Ik kies voor een integrale benadering zonder te verzanden in (te) veel overleg en overhead. Met de uitvoerders in mijn netwerk heb ik goede afspraken. Het zijn stuk voor stuk specialisten waar ik al ruime tijd mee samenwerk.” 

Hij deelt graag zijn kennis en ervaring. Maar houdt een praktische insteek en geeft een diepgaander advies bij complexe vraagstukken. “Bij gebiedsontwikkeling maak ik een inzichtelijk en to-the-point plan. Na een heldere analyse, formuleer ik de vraag die voorligt en blijf ik in contact met de opdrachtgever!”

Jurgen's uitdaging?
“Verontreinigde locaties op milieurisico’s doorlichten, een helder risicoprofiel opstellen en daarmee de kansen voor herontwikkeling vergroten. Vanuit deze insteek draag ik bij aan een bodem om op te bouwen en daarmee een duurzame samenleving.”
 

Direct in gesprek?
jurgen@vamisol.nl
of bel 0(031)6 51617930

CV