shutterstock_BREEAM expert

Expert BREEAM

Met het duurzaamheidkenmerk BREEAM-NL streeft de Dutch Green Building Council (DGBC) naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Door het verduurzamen van de gebouwde omgeving wordt een grote bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie geleverd, waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Door duurzaamheid meetbaar te maken is een goed middel gevonden om de verduurzaming te stimuleren.

Als expert BREEAM-NL voor het schema “In-Use” begeleid  ik vastgoedeigenaren bij het beoordelen van de duurzaamheid van bestaande gebouwen. Deze beoordeling vindt plaats op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.

Als expert BREEAM-NL voor het schema “Gebiedsontwikkeling” beoordeel ik de duurzaamheidprestatie van nog te realiseren gebiedsontwikkeling. Op dit moment wordt er echter ook gewerkt aan een schema voor het beoordelen van bestaande bedrijfsterreinen, waarmee binnenkort de beoordeling van de transitie naar een duurzamer bedrijfsterrein mogelijk wordt.

Als expert BREEAM-NL “Sloop & Demontage” beoordeel ik de duurzaamheidprestatie van te realiseren sloopprojecten. Het duurzaam slopen van gebouwen is steeds vaker een bestekseis, waarbij inschrijvers de mate van duurzaamheid van het sloopproces op voorhand dienen te overleggen. 

Enkele referentieprojecten:

  • Beoordeling duurzaamheid BREEAM NL “In Use”, kantoorgebouw Nijverheidsweg Noord 98V te Amersfoort, opdrachtgever: particuliere belegger.
  • Beoordeling duurzaamheid BREEAM NL “In Use”, voormalige wasserij “De IJsselstroom”, Vliegendijk 16 te Zutphen, opdrachtgever: eigenaar/gebruiker.