shutterstock_specialist bodemverontreiniging

Specialist Bodemverontreiniging

Als mede-oprichter en voorzitter van de branchevereniging voor bodemadviesbureaus (VVMA – Vereniging Van Milieu Adviesbureaus) werk ik op een unieke wijze samen met 44 bodemadviesbureaus verspreid over heel Nederland. Vanuit dit unieke samenwerkingsverband kan ik als extern projectleider handig gebruik maken van een groot, landelijk netwerk van bodemadviseurs, veldwerkers en milieukundig begeleiders. Geheel in gedachte van een netwerkorganisatie kan zonder de ‘ballast’ van een grote organisatie, snel worden gezocht naar oplossingsrichtingen bij de aankoop- en/of herontwikkeling van verontreinigd vastgoed. Omdat ik vrijwel alle bedrijven ken, weet ik als geen ander waar ik specialismen voor de specifieke klantvragen kan vinden en kan handig gebruik worden gemaakt van specifieke lokale kennis en contacten. Vanuit mijn persoonlijke kennis en ervaring op het vakgebied van bodemonderzoek en –sanering kan ik adviseurs en veldwerkers gericht aansturen om snel een duidelijk beeld van het probleem van de opdrachtgever te verkrijgen en vervolgens een oplossing te zoeken.

Als extern projectleider ben ik actief op op het gebied van:

 • Historisch bodemonderzoek NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
 • Verkennend en nader bodemonderzoek asbest in grond NEN 5707
 • Aanvullend en nader bodemonderzoek NTA 5755
 • Saneringsonderzoek
 • Meldingen Besluit Uniforme Saneringen
 • Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen
 • Evaluatierapportages van bodemsaneringen
 • Nazorg en beheersplannen restverontreinigingen in de bodem
 • Calculaties bodemsanering
 • Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling verontreinigd vastgoed
 • Second Opinions bestaande bodemonderzoeken en saneringsonderzoeken

 

Enkele referentieprojecten:

 • Second Opinion aankoop, saneringsonderzoek en –plan, milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering bedrijventerrein Vredestein Doetinchem (9 hectare BOG), Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling Oost;
 • Nader bodemonderzoek aankoop, saneringsonderzoek en –plan, milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering Connexxion en CVK Vogelenzang Rhenen (6 hectare woningbouw), Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling B.V.;
 • Nader bodemonderzoek t.b.v. verkoop “Drie bedrijfspercelen St. Olafstraat Deventer”, Opdrachtgever: Woonbedrijf Ieder1.