De Ondernemer

Mijn naam is Jurgen Pijpker ik ben sinds 1992 als milieuprofessional actief met het oplossen van bodem- en asbestsanering vraagstukken. Hierbij begeef ik mij met name op de grenzen van milieu, vastgoed en infrastructuur. Ik bied veelal zekerheden bij de aan- en verkoop en herontwikkeling van vastgoed. Door het bepalen van de saneringskosten, het opstellen van contractbepalingen en het in beeld brengen van de procedures, wordt de voor velen lastige materie bespreekbaar. Bodemverontreiniging hoeft dan geen struikelblok meer te zijn en koper en verkoper krijgen voldoende zekerheden om tot een transactie of herontwikkeling te komen en deze specifieke aspecten op een heldere wijze in contracten vast te leggen.

Ik zie het als een uitdaging om (sterk) verontreinigde locaties op milieurisico (met name bodem en asbest) door te lichten, waardoor deze met een helder risicoprofiel (qua procedures/termijnen en kosten) eenvoudiger in de markt kunnen worden gebracht of kunnen worden aangekocht.

Naast specialistische kennis op het gebied van verontreinigd vastgoed ben ik actief als BREEAM expert duurzame gebiedsontwikkeling, bestaande gebouwen en sloop- en demontage. In de huidige tijdsgeest is het immers ondenkbaar om nieuw uit te geven gebiedsontwikkeling niet een duurzaam karakter mee te geven en ligt er een enorme opgave om bestaand vastgoed te verduurzamen.

Specialiteiten: Second opinions bodemonderzoek, asbestinventarisatie, bodemsanering, opstellen kostenramingen bodemsanering, BREEAM expert duurzame gebiedsontwikkeling, bestaande gebouwen en duurzame sloop- en demontage.

Voor het uitoefenen van mijn werkzaamheden maak ik gebruik van een groot netwerk van bodemadviesbureaus, vastgoedprofessionals en beleidsmakers. Als mede-oprichter en voorzitter van de VVMA – Vereniging Van Milieu Adviesbureaus kan voor het verkrijgen van specifieke bewijslast, worden gebruik gemaakt van 43 bodemadviesbureaus die over heel Nederland zijn gesitueerd. Download hier mijn CV met contactgegevens!